/ My Hero Academia // BNHA // Yuga Aoyama // Mina Ashido // Tsuyu Asui // Tenya Lida // Ochaco Uraraka // Mashirao Ojiro // Denki Kaminari // Eijiro Kirishima // Koji Koda // Rikido Sato // Mezo SHoji // Kyoka Jiro // Hanta Sero // Fumikage Tokoyami // Shoto Todoroki // Toru Hagakure // Katsuki Bakugo // Kacchan // Izuku Midoriya // Deku // Minoru Mineta // Momo Yaoyorozu